όλα τα προϊόντα μας είναι κατάλληλα για βιολογική καλλιέργεια

Syntropic Farming στα εσπεριδοειδή:

Μια πρωτότυπη καλλιεργητική τεχνική στον πειραματικό αγρό της εταιρείας ANYFION

Η Ενθαλπία (μετάφραση του όρου Syntropy) είναι λέξη που προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, και περιγράφει το σύνολο της ενέργειας που περιέχει / εγκλωβίζει στο εσωτερικό του ένα σύστημα. Είναι το αντίθετο της Εντροπίας.
Οι διεργασίες που πραγματοποιούνται σε ένα τέτοιο σύστημα βοηθούν το ίδιο το σύστημα (στη προκειμένη περίπτωση τον αγρό) να αυτο-οργανώνεται και να αποκτά μια σύνθετη μορφή, δημιουργώντας ένα περιβάλλον με συσσωρευμένη ενέργεια, η οποία έχει πολλές μορφές και δυνατότητες για το πώς μπορεί να εκφραστεί. Η ενέργεια αυτή ανατροφοδοτείται από το ίδιο το σύστημα και συγκεντρώνεται προς το κέντρο του, όπου και αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό, χωρίς ωστόσο να διαταράσσεται η όλη ισορροπία. Αποικισμός, Συσσώρευση, Αφθονία και Αρμονία είναι οι έννοιες κλειδιά στο τρόπο λειτουργίας του. Η περίπτωση της φωτοσύνθεσης είναι η πιο γνωστή διαδικασία στη φύση που λειτουργεί με αυτή τη λογική.
Σκοπός του πειραματικού αγρού της ANYFION, στον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της Syntropic Farming, είναι να μελετηθεί κατά πόσο μπορεί η συγκεκριμένη καλλιεργητική τεχνική να έχει θετικά αποτελέσματα και στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Συγκεκριμένα, η συγκαλλιέργεια των εσπεριδοειδών με διάφορα δασικά φυτά, θάμνους, οπωροφόρα αλλά και ετήσιες καλλιέργειες, μπορεί να έχει σε επίπεδο αγρού, πολλαπλά οφέλη. Η αύξηση της βιοποικιλότητας είναι η βασική στρατηγική, η οποία επιτυγχάνεται ακατάπαυστα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το κάθε είδος ξεχωριστά, και σύμφωνα με το βιολογικό του κύκλο και τη φυσιολογία του, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, στη λειτουργία των μικροοργανισμών εντός αυτού, στη βελτίωση του μικροκλίματος και της διατήρησης της εδαφικής υγρασίας, στη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα ακραία φαινόμενα, στην προστασία από τους εχθρούς και τις ασθένειες που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή και στην ελαχιστοποίηση (αν όχι μηδενισμό) των εισροών που απαιτούνται (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά, αρδευτικό νερό).
Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα μετρηθούν, θα αξιολογηθούν και θα συγκριθούν με το συνήθη τρόπο καλλιέργειας εσπεριδοειδών, τη μονοκαλλιέργεια. Επίσης θα μετρηθεί η πρόσοδος που μπορεί να έχει η καλλιεργούμενη γη ανά στρέμμα, στα δύο διαφορετικά συστήματα (syntropic farming / μονοκαλλιέργεια). Η βιωσιμότητα αυτού του πρωτότυπου συστήματος καλλιέργειας εσπεριδοειδών είναι το βασικό ζητούμενο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συγκεκριμένο εγχείρημα από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα / εταιρείες, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Οι αρχές της Syntropic Farming έχουν μελετηθεί, αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από τον Ελβετό ερευνητή Ernst Goetsch τα τελευταία 40 χρόνια, έχοντας ως κύριες καλλιέργειες διαφορετικά είδη. Στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και τα προσδοκόμενα οφέλη μπορεί να είναι εφαρμόσιμα και σε συστήματα με διαφορετικές κύριες καλλιέργειες (π.χ. πυρηνόκαρπα, αμπέλι κ.λ.π.).


Επιμέλεια
Βαγγέλης Κυριάκου, Γεωπόνος MSc

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *