Bordo 20WP 20Kg

135.00

Out of Stock

Bordo 20WP 20Kg

135.00

Μεταλλικός χαλκός 20% β/β (σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)

Out of Stock

Τιμή Χωρίς ΦΠΑ: €119.47
Κωδικός προϊόντος: 000536 Κατηγορία:

Χαλκούχα Μυκητοκτόνα

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Μεταλλικός χαλκός 20% β/β (σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)

Βοηθητικές ουσίες 21,57% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη Σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

*Τα φυτοφάρμακα απαιτούν συνταγογράφηση (Άδεια ψεκαστή)

[read more

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης, δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.

Φυτοτοξικότητα:

Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φουσκώσουν τα μάτια. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS): https://www.ellagret.gr/images/eshop/catalog/products/0137/files/BORDO_20WP_(BORDEAUX_MIXTURE)_MSDS_v.1.1_30.01.15_GR.pdf

Ετικέτα: https://www.ellagret.gr/images/eshop/catalog/products/0137/files/BORDO%2020%20WP_Label%2025kgr_v.1_04.03.2019.pdf

 

Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Χρόνος Εφαρμογής MAE│ME(β) (ημέρες) PHI(γ,δ,ε) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού  (lt/ στρ.)
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά Κορύνεο (Stigmina carpophila) 400 400-600 100-150 Μια εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μια το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 3 28
Ακρόδρυα: Καρυδιά Ανθράκωση (Marsonina juglandis) 400 400-600 100-150 Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση. 3│10 28
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) Ανθράκωση (Elsinoe ampelina)

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

550-650 275-650 50-100 Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών. 3 21
Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola) 550-650 250-275 40 Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. 4 21
Ελιά Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum) 600-650 900-975 150 Δυο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. 2 21
Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi) Μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum, Spilocaea oleagina) Δυο εφαρμογές: Η πρώτη το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ.
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά, Φράπα Κορυφοξήρα (Phoma tracheiphila) 400 1000 200-250 Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 2 21
Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών (Pseudomonas syringae) Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Καλλωπιστικά φυτά Περονόσπορος (Peronospora sp.)

Σεπτορίωση (Septoria sp.)

550-650 275-650 50-100 Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. 3 Μ/Ε
Φυτόφθορα (Phytophthora sp.) Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι Ανθράκωση (Colletotrichum sp.) 350 175-275 50-80 Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. 4 7
Βακτηριώσεις 

(Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.)

Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος (Peronospora sp.Phytophthora infestansPseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae)

Σεπτορίωση (Septoria sp.)

Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Λαχανικά: Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Σέλινο, Σπανάκι Ανθράκωση (Colletotrichum sp.) 350 175-275 50-80 Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. 4 7
Βακτηριώσεις
(Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.)
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος (Peronospora sp.Phytophthora infestansPseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae)

Σεπτορίωση (Septoria sp.)

Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Μηλοειδή: Μηλιά Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) 550-625 550-937,5 100-150 Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 2 ΔΟ
Πατάτα Περονόσπορος (Phytophthora infestans) 550-612,5
275-612,5
(Βαριά προσβολή)
175-275
(Ελαφρά προσβολή)
50-100 Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής. 3 21
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά Εξώασκος (Taphrina deformans)

Κορύνεο (Stigmina carpophila)

Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa)

425 425-500 100-120 Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. 2 ΔΟ
Σολανώδη: Πιπεριά Ανθράκωση (Colletotrichum sp.) 350 175-275 50-80 Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. 4 7
Βακτηριώσεις
(Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.)
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος (Peronospora sp.Phytophthora infestansPseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae)

Σεπτορίωση (Septoria sp.)

Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σολανώδη: Τομάτα (Θ) Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris) 550-625 275-625 50-100 Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. 3 7
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Σολανώδη: Τομάτα (Υ) Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris) 550-625 275-625 50-100 Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. 3 10
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Ψυχανθή: Φασόλι Ανθράκωση (Colletotrichum spp.)  350 175-275 50-80 Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. 4 7
Βακτηριώσεις
(Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.)
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος (Peronospora sp.Phytophthora infestansPseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae)

Σεπτορίωση (Septoria sp.)

Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμο

(ε) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται (μη εφαρμόσιμο, καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή) [/read]

Εταιρία

ΕΛΛΑΓΡΕΤ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Bordo 20WP 20Kg”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *