όλα τα προϊόντα μας είναι κατάλληλα για βιολογική καλλιέργεια

Ποιοι Είμαστε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προμήθειες για τη βιολογική γεωργία

Τι είναι το Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας;

Το Κέντρο μας αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και καθοδήγησης σχετικά με τη βιολογική καλλιέργεια. Σκοπός είναι να καλύψουμε τις ανάγκες των νέων και υφιστάμενων βιοκαλλιεργητών, αλλά και των καλλιεργητών με «ανησυχίες» για την ένταξή τους στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής.

Στην προσέγγισή μας στηριζόμαστε στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας, αλλά και στη μακρόχρονη εμπειρία μας, επιτυγχάνοντας την εφαρμογή των μεθόδων της βιολογικής γεωργίας βιώσιμα και αποτελεσματικά. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι οι καλλιεργητικές πρακτικές που προτείνουμε μπορούν να εφαρμοστούν από το σύνολο των καλλιεργητών, ανεξάρτητα με το αν έχουν ενταχθεί ή όχι στο σύστημα βιολογικής καλλιέργειας. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη τα πρότυπα που απαιτούν άλλες ευρωπαϊκές αγορές και τις ανάγκες των καταναλωτών στο εξωτερικό.

Ψάχνετε για λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά σκευάσματα κατάλληλα για βιολογική καλλιέργεια;

Παρέχουμε μεγάλη ποικιλία λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογή στη βιολογική γεωργία.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ή ελάτε να μας επισκεφθείτε!

Καλλιεργείτε βιολογικά και χρειάζεστε επαγγελματικές συμβουλές;

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη βιολογική καλλιέργεια;

Παρέχουμε συμβουλές και καθοδήγηση σε υπάρχοντες και νέους βιοκαλλιεργητές, καλύπτοντας όλα τα θέματα, από τη βιολογική πιστοποίηση, έως την παραγωγή και την πρόσβαση σε επιδοτήσεις.